Stillhet

Tegnet med Micron fineliner 005.

Legg gjerne igjen noen ord før du går